Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Zespołu Administracji Budynków Nr 3

Kandydaci składający oferty powinni spełniać następujące warunki:
  1. Wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne.
  2. Umiejętność kierowania zespołem pracowniczym.
  3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (najlepiej w spółdzielni mieszkaniowej).
  4. Znajomość specyfiki pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
  5. Dobra znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielczości mieszkaniowej oraz innych przepisów prawnych dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowych.
  6. Dobry stan zdrowia.
  7. Prawo jazdy kategorii B.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lipca 2021 roku do godziny 15.00 w Sekretariacie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul.Grodzka 30, pokój nr 16.