O G Ł O S Z E N I E

 

  Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wybór Biegłego Rewidenta  do zbadania  Sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2021. Badaniem objęte będzie 5 jednostkowych bilansów samodzielnie bilansujących się Zespołów Administracji Budynków, oraz zbiorcze sprawozdanie finansowe GSM. Wszelkich informacji finansowych na temat Spółdzielni udziela Dział Finansowo Księgowy.

Oferty prosimy składać do dnia 03 września 2021 roku w biurze spółdzielni
na adres:

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Grodzka 30
33 – 300 Nowy Sącz

Prezes Zarządu GSM mgr inż. Jarosław Iwaniec

Czł. Zarządu Główny Księgowy  GSM mgr Krystyna Biela