OGŁOSZENIE

          Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu informuje niniejszym, że w chwili obecnej są jeszcze wolne miejsca na liście osób zainteresowanych budową 28 szt. garaży przy ul. Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu z jednoczesnym zawarciem umowy ze Spółdzielnią na dzierżawę terenu pod budowę garaży. Właścicielem gruntu nadal pozostaje Spółdzielnia, a miesięczna wysokość dzierżawy gruntu pod garaż to 55,00 zł. netto (67,65 brutto).

          Koszt budowy jednego garażu to 39 990,00 zł. brutto – kwota ta została określona w drodze przetargu przeprowadzonego przez Zarząd GSM na wyłonienie wykonawcy robót związanych z budową w/w garaży. Do tej kwoty zostaną doliczone również koszty już poniesione przez Spółdzielnię tj. wykonanie projektu plus wszelkie czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

          Mieszkańcy ZAB 3 zainteresowani niniejszą ofertą proszeni są o kontaktowanie się z Działem Eksploatacyjno – Technicznym GSM w celu złożenia stosownego oświadczenia. (dodatkowe informacje pod tel. 18 443 53 56 wew. 34).

Termin ważności przedmiotowej oferty do 31 sierpnia 2021 r. O wpisaniu na listę inwestorów decyduje kolejność zgłoszeń.