WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU

 

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w drodze przetargu na remont elewacji budynków w Zespole Administracji Budynków Nr 5 została wybrana oferta Firmy Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej Bogusław Janur. O terminie podpisania umowy poinformujemy wybranego Oferenta telefonicznie lub pisemnie. Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.