Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

Dotyczy: Przetargu na zakup wraz z dostawą serwera bazodanowego na potrzeby Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zarówno kwestii sprzętowych jak i licencyjnych zamieszczamy zaktualizowaną specyfikację przetargową do pobrania poniżej. Ze względu na tę aktualizację wydłużamy czas składania ofert do dnia 10.04.2024 do godziny 14:00. Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariat@grodzkasm.pl lub pocztą na adres Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz.