Autor: <span>Jakub Łatka</span>

Ogloszenia

AKTUALIZACJA! Ankieta dotyczy nieruchomości nr 144 – ZAB1

UWAGA! Termin zbierania ankiet zostaje wydłużony do dnia 13.10.2023 r.

Termin zbierania ankiet zostaje wydłużony do dnia 13.10.2023 r.

Ankieta dotyczy nieruchomości nr 144 – budynki mieszkalne przy ul. Konopnickiej 16, 18 oraz ul. Rejtana 14.

Do Państwa skrzynek pocztowych dostarczone zostały ankiety, zrealizowane na wniosek Rady Członkowskiej ZAB Nr 1, dotyczące rozstrzygnięcia kwestii związanych z trzymanymi zabawkami na terenie zielonym od strony balkonów budynku przy ul. Konopnickiej 18, naprzeciwko wejścia do klatki G budynku przy ul. Rejtana 14.

Ogłoszenie: OGŁOSZENIE ANKIETA NIERUCHOMOŚĆ 144

Ankieta: Ankieta

Wypełnione ankiety należy zwrócić do ZAB-1 ul. Konopnickiej 3 do dnia 13 października 2023 r., na ich podstawie zostanie podjęta decyzja co do sposobu rozstrzygnięcia sporu.

Ogloszenia

ANKIETA dotycząca wykonania wykonania szlabanu przy budynku ul. Nawojowskiej…

Szanowni Państwo

Zarząd GSM w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie swojej opinii (w formie ankiety) w zakresie zasadności wykonania szlabanu przy budynku ul. Nawojowskiej 29 , zgodnie z wnioskiem Mieszkańców tego budynku. Ankieta przeprowadzona zostanie na całej nieruchomości.
W skrzynkach pocztowych znajdziecie Państwo druk, który wypełniony należy dostarczyć do administracji ZAB1 GSM przy ul. Konopnickiej 3 do dnia 31 sierpnia 2022 roku włącznie.
Bardzo prosimy o wypowiedzenie się w sprawie ze względu na dodatkowe koszty, jakie będą ponosić wszyscy mieszkańcy tej nieruchomości w przypadku ewentualnej realizacji inwestycji.

Z góry dziękujemy.

Ogloszenia

ANKIETA dotycząca wykonania instalacji monitoringu przy ul. I Pułku…

Szanowni Państwo

Zarząd GSM w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie swojej opinii (w formie ankiety) w zakresie zasadności wykonania instalacji monitoringu wizyjnego budynku przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 14, zgodnie z wnioskiem Mieszkańców tego budynku.
Ankieta przeprowadzona zostanie na całej nieruchomości, w skład której wchodzą budynki ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 8 i 14.
W skrzynkach pocztowych znajdziecie Państwo druk, który wypełniony należy dostarczyć do administracji ZAB1 GSM przy ul. Konopnickiej 3 do dnia 16 sierpnia 2022 roku włącznie.
Bardzo prosimy o wypowiedzenie się w sprawie ze względu na dodatkowe koszty, jakie będą ponosić wszyscy mieszkańcy tej nieruchomości w przypadku ewentualnej realizacji inwestycji.

Z góry dziękujemy.

Ogloszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

 Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2021 r.

 1. Projekt placu zabaw – ZAB Nr 3
 2. Roboty ogólnobudowlane – ZAB Nr 4
 3. Roboty drogowe – ZAB Nr 4

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM – PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2021 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Projekt placu zabaw –1 000 zł –
2Roboty ogólnobudowlane500 zł
3Roboty drogowe2 000 zł

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

koncepcja placu zabaw:

lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 27.10.2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

 

Ogloszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r.  – III Etap


Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2021 r.

 • Roboty elektryczne
 • Roboty budowlane
 • Kunegundy 34 – budowlane
 • Traugutta 35 – budowlane
 • Wyposażenia placu zabaw
 • Wymiana bram i drzwi poż
 • Budowa garaży
 • Projekt placu zabaw

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

WYSOKOŚĆ WADIUM – III ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2021 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty elektryczne3 000 zł – – –
2Roboty budowlane2 000 zł
3Kunegundy 34 – budowlane10 000 zł
4Traugutta 35 – budowlane – –10 000 zł
5Wyposażenia placu zabaw3 000 zł – –
6Wymiana bram i drzwi  p.poż –1 500 zł –
7Budowa garaży15 000 zł
8Projekt placu zabaw1 000 zł –

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:
lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 29.06.2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r.
o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.