Blog

Blog

Ogloszenia

Lokal do wynajęcia os. Słoneczne 9 Stary Sącz

Lokal do wynajęcia w Starym Sączu

Lokal w pawilonie usługowym pod adresem Osiedle Słoneczne 9 w Starym Sączu. Lokal posiada windę towarową i rampę załadunkową (na planie KOMUNIKACJA ). Powierzchnia lokalu 251,17 m2, część komunikacyjna 11,17 m2 oraz klatka schodowa 7,9 m2. Więcej informacji w budynku administracji ZAB4 os. Słoneczne 9, 33-340 Stary Sącz, tel.: 533 500 487.

 

Przetargi

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI – II…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – II ETAP – 2024

 

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:
ROBOTY BUDOWLANE
ZAB 3 KWNS Prace Wysokościowe Jacek Jurkowski
ZAB 5 NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

 

ROBOTY MALARSKIE
ZAB 5 – „PERFEKT” Dom i Ogród Józef Jasiński

 

REMONT ELEWACJI
ZAB 3 – Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Jurczak

 

WYMIANA DOMOFONÓW
ZAB 5
WARIANT 1 – ANDROTIN Joanna Otto
WARIANT 2 – ANDROTIN Joanna Otto

 

WYMIANA STOLARKI PCV
ZAB 5 NOWIKO Antoni Gruca

 

OPERATY GEODEZYJNE
ZAB 1 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert
ZAB 3 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

DOSTAWA I MONTAŻ SZLABANÓW
ZAB 3 – ANDROTIN Joanna Otto

 

ROBOTY WOD-KAN
ZAB 4 – Instalatorstwo Sanitarne, CO. Instalatorstwo Gazowe Andrzej Nowak

 

PRACE PROJEKTOWE
ZAB 1- NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

 

PROJEKT DROGOWY
ZAB 1- NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową.
Przetargi

Przetarg na roboty związane z remontem pokrycia dachowego.

 O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty związane z remontem pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2024 r.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

dla ZAB Nr 1 – 1 000 zł

dla ZAB Nr 2 – 2 500 zł

dla ZAB Nr 3 – 2 500 zł

dla ZAB Nr 4 – 1 000 zł

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.plSzczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 03.06.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2024 r. o godz. 1200.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.