Blog

Blog

Ogloszenia

Wyniki przetargu na pielęgnację zieleni i utrzymanie osiedla w…

WYNIKI PRZETARGU NA PIELĘGNACJĘ ZIELENI I UTRZYMANIE OSIEDLA W OKRESIE ZIMOWYM W ZASOBACH GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZAB-1 - MatPark Sp. z o.o.

ZAB-2 i 4 - MatPark Sp. z o.o.

ZAB-3 - MatPark Sp. z o.o.

ZAB-5 - PreZero Małopolska Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Ogloszenia

Przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu

Ogłoszenie

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 22.03.2024 roku, o godz. 10-tej w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30 sala nr 3, odbędzie się przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności do:

  • lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 22 w budynku wielorodzinnym przy ul. Barskiej 8 w Nowym Sączu, na zasadzie prawa odrębnej własności. Lokal mieszkalny o powierzchni 59,67 m2 położony na parterze składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki wc, oraz przedpokoju. Cena wywoławcza 307 000 zł, wadium 30 700 zł.

Informacji na temat ww. lokalu przy ul. Barskiej 8 w Nowym Sączu udziela ZAB nr 3 przy ulicy Westerplatte 23 w Nowym Sączu, tel. (0-18) 441-11-60, oraz dział biura Zarządu GSM, pok. nr 9 I p. przy ul. Grodzkiej 30 w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443 53 56.

  1. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w dniu przetargu do godz. 930 przelewem na konto Spółdzielni
    nr 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349.
  2. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w Dziale biura zarządu przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr  9 (I piętro).
  3. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.
  4. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.