Blog

Blog

Przetargi

Przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu

Ogłoszenie

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 22.03.2024 roku, o godz. 10-tej w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30 sala nr 3, odbędzie się przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności do:

  • lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 22 w budynku wielorodzinnym przy ul. Barskiej 8 w Nowym Sączu, na zasadzie prawa odrębnej własności. Lokal mieszkalny o powierzchni 59,67 m2 położony na parterze składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki wc, oraz przedpokoju. Cena wywoławcza 307 000 zł, wadium 30 700 zł.

Informacji na temat ww. lokalu przy ul. Barskiej 8 w Nowym Sączu udziela ZAB nr 3 przy ulicy Westerplatte 23 w Nowym Sączu, tel. (0-18) 441-11-60, oraz dział biura Zarządu GSM, pok. nr 9 I p. przy ul. Grodzkiej 30 w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443 53 56.

  1. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w dniu przetargu do godz. 930 przelewem na konto Spółdzielni
    nr 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349.
  2. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w Dziale biura zarządu przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr  9 (I piętro).
  3. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.
  4. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
Przetargi

Przetarg na pielęgnację zieleni i utrzymanie osiedla w okresie…

Ogłoszenie

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na pielęgnację zieleni i utrzymanie osiedla w okresie zimowym w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości:

WYSOKOŚĆ WADIUM - PRZETARG NA PIELĘGNACJĘ ZIELENI I UTRZYMANIE OSIEDLA W OKRESIE ZIMOWYM W 2024 R.
Lp.Rodzaj robótZAB-1ZAB-2 i ZAB-4ZAB-3ZAB-5
1Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym3 000 zł3 000 zł3 000 zł3 000 zł

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym GSM, ul. Grodzka 30, pok. nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać poniżej.
Oferty należy składać do dnia 12.03.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. nr 16, II p. (sekretariat).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2024 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.