Blog

Blog

Ogloszenia

Konkurs na wybór Biegłego Rewidenta

O G Ł O S Z E N I E

 

  Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wybór Biegłego Rewidenta  do zbadania  Sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2021. Badaniem objęte będzie 5 jednostkowych bilansów samodzielnie bilansujących się Zespołów Administracji Budynków, oraz zbiorcze sprawozdanie finansowe GSM. Wszelkich informacji finansowych na temat Spółdzielni udziela Dział Finansowo Księgowy.

Oferty prosimy składać do dnia 03 września 2021 roku w biurze spółdzielni
na adres:

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Grodzka 30
33 – 300 Nowy Sącz

Prezes Zarządu GSM mgr inż. Jarosław Iwaniec

Czł. Zarządu Główny Księgowy  GSM mgr Krystyna Biela

Ogloszenia

Konkurs na stanowisko kierownika

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Zespołu Administracji Budynków Nr 3

Kandydaci składający oferty powinni spełniać następujące warunki:
 1. Wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne.
 2. Umiejętność kierowania zespołem pracowniczym.
 3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (najlepiej w spółdzielni mieszkaniowej).
 4. Znajomość specyfiki pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
 5. Dobra znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielczości mieszkaniowej oraz innych przepisów prawnych dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowych.
 6. Dobry stan zdrowia.
 7. Prawo jazdy kategorii B.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lipca 2021 roku do godziny 15.00 w Sekretariacie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul.Grodzka 30, pokój nr 16.
Ogloszenia

Lokale do wynajęcia – ZAB nr 1

Lokale do wynajęcia

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

AdresPowierzchnia
2ul. Królowej Jadwigi 31  50,00 m2
5ul. Nawojowska 3      276,00 m2

Więcej informacji w budynku administracji ZAB nr 1 ul. Konopnickiej 3, 33-300 Nowy Sącz lub pod numerem tel. 18 443 68 38.

Ogloszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r.  – III Etap


Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2021 r.

 • Roboty elektryczne
 • Roboty budowlane
 • Kunegundy 34 – budowlane
 • Traugutta 35 – budowlane
 • Wyposażenia placu zabaw
 • Wymiana bram i drzwi poż
 • Budowa garaży
 • Projekt placu zabaw

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

WYSOKOŚĆ WADIUM – III ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2021 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty elektryczne3 000 zł – – –
2Roboty budowlane2 000 zł
3Kunegundy 34 – budowlane10 000 zł
4Traugutta 35 – budowlane – –10 000 zł
5Wyposażenia placu zabaw3 000 zł – –
6Wymiana bram i drzwi  p.poż –1 500 zł –
7Budowa garaży15 000 zł
8Projekt placu zabaw1 000 zł –

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:
lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 29.06.2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r.
o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – II ETAP – 2021

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ZAB 1 – UNIEWAŻNIONY

ROBOTY BUDOWLANE
ZAB 5 – Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Jurczak

KUNEGUNDY 34 – BUDOWLANE
ZAB 1 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

TRAUGUTTA 35 – BUDOWLANE
ZAB 5 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW
ZAB 2 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

FOTOWOLTAIKA
A-O – SOLGRO Polska

WYMIANA BRAM I DRZWI  P.POŻ
ZAB 3 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.