Blog

Blog

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – II ETAP – 2020

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

 

 

ROBOTY DROGOWE – PIAST
– UNIEWAŻNIONY

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI
– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

REMONT ELEWACJI
ZAB 1 – Oferta nr 7 – F.H.U.P. Bogusław Janur

WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO
– UNIEWAŻNIONY

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

O terminach podpisania umów będziemy Państwa informować. Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Przetargi

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r. II Etap

– > W Y N I K I < –

 


Oferenci, którzy są zainteresowani nagraniem z odczytu cen, proszeni są o przesłanie wiadomości email z prośbą o udostępnienie nagrania na adres: dt@grodzkasm.pl

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.

 1. Roboty drogowe – PIAST
 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych
 3. Wykonanie systemu klimatyzacji – Konopnickiej 3
 4. Remont elewacji
 5. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

WYSOKOŚĆ WADIUM – II ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2020 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty drogowe – PIAST5 000 zł –
2Sprzedaż Lokali Mieszkalnych30 000 zł
3Wykonanie systemu klimatyzacji – Konopnickiej 31 000 zł
4Remont elewacji1 000 zł –
5Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego –1 000 zł – –

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:


lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 29.04.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 1000.

 INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19 ORAZ ZAKAZEM WSZELKICH ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, CZY ZEBRAŃ POWYŻEJ 2 OSÓB, OTWARCIE OFERT ZOSTANIE ZREALIZOWANE W TRYBIE NIEJAWNYM.

 W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – 1 ETAP – 2020

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ZAB 2 – Oferta nr 3 – Zakład Elektroinstalacyjny Michał Obrzut

ROBOTY BUDOWLANE
ZAB 1 – Oferta nr 5 – F.H.U.P. Bogusław Janur
ZAB 2 – Oferta nr 19 – Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Jurczak
ZAB 3 – Oferta nr 12 – Zakład Remontowo-Budowlany Kazimierz Obrzut
ZAB 4 – Oferta nr 19 – Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Jurczak
ZAB 5 – Oferta nr 12 – Zakład Remontowo-Budowlany Kazimierz Obrzut

ROBOTY MALARSKIE
ZAB 2 – Oferta nr 7 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba
ZAB 3 – Oferta nr 7 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba
ZAB 5 – Oferta nr 7 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba

ROBOTY DROGOWE
ZAB 1 – Oferta nr 21 – Zakład Bud.-Drogowy BUD-DROG Zdzisław Haraf
ZAB 3 – Oferta nr 21 – Zakład Bud.-Drogowy BUD-DROG Zdzisław Haraf
ZAB 5 – Oferta nr 21 – Zakład Bud.-Drogowy BUD-DROG Zdzisław Haraf

ROBOTY DROGOWE – PIAST
ZAB 1 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

CZYSZCZENIE INSTALACJI KANALIZACYJNEK
ZAB 2 – Oferta nr 4 – WAŃCZYK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

MYCIE I MALOWANIE ELEWACJI
ZAB 5 – Oferta nr 17 – Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Jurczak

PIELĘGNACJA ZIELENI I UTRZYMANIE OSIEDLI W OKRESIE ZIMOWYM
ZAB 1 – Oferta nr 8 – MatPark Sp. z o.o.
ZAB 2,4 – Oferta nr 10 – GREEN GARDEN Eryk Kiełbasa
ZAB 3 – Oferta nr 8 – MatPark Sp. z o.o.
ZAB 5 – Oferta nr 16 – SUEZ Małopolska Sp. z o.o.

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
ZAB 1 – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

O terminach podpisania umów będziemy Państwa informować. Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Ogloszenia

Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej GSM wrzesień 2019 r.

Informacja

Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w sprawie wyniku wyborów do Rady Nadzorczej podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w m-cu wrześniu 2019 roku.

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 126 ust. 7 Statutu Spółdzielni informuje, że na posiedzeniu przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w dniu 01.10.2019 roku z udziałem Zarządu dokonano stwierdzenia, że dwie uchwały zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie które odbyło w dniach 23.09.2019 r. – 27.09.2019 r. Pierwsza uchwała dotyczyła porządku obrad Walnego Zgromadzenia obejmującego członków Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, druga uchwała dotyczyła uchwalenia wyników wyboru do Rady Nadzorczej na kadencję od 2019 do 2022 roku przeprowadzonych w głosowaniu tajnym, w którym dokonano wyboru trzynastu członków Rady Nadzorczej GSM.

W związku z powyższym Zarząd GSM informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów dokonano wyboru 13 członków Rady Nadzorczej GSM w następującym składzie:

ZAB nr 1  –  4 członków,

 1. Boruch Henryk,
 2. Wolny Magdalena,
 3. Jędryka Katarzyna,
 4. Kurdziel Zygmunt.

ZAB nr 2  –  2 członków,

 1. Rzepka-Wróbel Iwona,
 2. Bochenek Stanisław.

ZAB nr 3  –  4 członków,

 1. Cisoń Tomasz,
 2. Wiktor Krystyna,
 3. Łęczycki Wiesław,
 4. Nowak Leszek.

ZAB nr 4  –  1 członek,

 1. Kulak Wojciech.

ZAB nr 5  –  2 członków,

 1. Połomska-Maślanka Izabela,
 2. Drożdż Miłosz.

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim członkom Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy wzięli udział w obradach Walnego Zgromadzenia.