Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r.  – I Etap

> > WYNIKI < <

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2021 r.

  1. Roboty elektryczne
  2. Roboty budowlane
  3. Roboty malarskie
  4. Roboty drogowe
  5. Roboty wod-kan
  6. Pomiary instalacji elektryczne
  7. Mycie i malowanie elewacji
  8. Wymiana bram i drzwi p.poż.
  9. Wymiana domofonów
  10. Obsługa kotłowni gazowych
  11. Kunegundy 34 – budowlane
  12. Konserwacja domofonów

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty elektryczne3 000 zł4 000 zł –
2Roboty budowlane3 000 zł2 000 zł3 500 zł
3Roboty malarskie3 000 zł2 500 zł
4Roboty drogowe4 000 zł – –
5Roboty wod-kan5 000 zł2 000 zł – – –
6Pomiary instalacji elektrycznej3 000 zł – – –
7Mycie i malowanie elewacji3 000 zł – –
8Wymiana bram i drzwi p.poż.1 500 zł
9Wymiana domofonów2 500 zł
10Obsługa kotłowni gazowych500 zł – –
11Kunegundy 34 – budowlane10 000 zł – –
12Konserwacja domofonów500 zł500 zł –500 zł

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 22.02.2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.