Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 09.09.2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych, które powstaną z przebudowy dwóch lokali użytkowych/usługowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu.

Przetargiem objęte będę następujące lokale mieszkalne :

  • Lokal A – mieszkanie o powierzchni 33,38 m2, cena wywoławcza wynosi 133 000 zł. (4 000 zł/m2), – wadium w wys. 6 700 zł,

 

  • Lokal B – mieszkanie o powierzchni 68,66 m2, cena wywoławcza wynosi 274 000 zł. (4 000 zł/m2),  –  wadium w wys. 13 800 zł,

 

  • Lokal C – mieszkanie o powierzchni 72,41 m2, cena wywoławcza wynosi 289 000 zł. (4 000 zł/m2), – wadium w wys. 14 500 zł,

 

  • Lokal D – mieszkanie o powierzchni 31,72 m2, cena wywoławcza wynosi 126 000 zł. (4 000 zł/m2). – wadium w wys. 6 400 zł.

Ponadto informujemy, że Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa może część płatności z każdego z w/w lokali objętych przetargiem, rozłożyć na równe oprocentowane miesięczne raty na okres do 20 lat z bardzo atrakcyjnym niskim oprocentowaniem w wysokości ustalonej na podstawie WIBOR 3M + 2%, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej nabywcy.

 Informacji na temat w/w lokali przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu, udziela dział eksploatacyjno – techniczny GSM, pok. nr 11 II p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443 53 56 wew. 34.

 

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane  w zasobach GSM.
  2. Przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w terminie do dnia 08.09.2020 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349.
  3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w dziale eksploatacyjno- technicznym przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 11 II p.
  4. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.
  5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.