Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 12.08.2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych, które powstaną
z przebudowy dwóch lokali użytkowych/usługowych w budynku wielorodzinnym przy
ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu.

Przetargiem objęte będę następujące nowe lokale mieszkalne :

  • Lokal A – mieszkanie o powierzchni 33,38 m2, cena wywoławcza wynosi 4 500 zł/m2 – wadium dla tego lokalu wynosi 7 550 zł,

 

  • Lokal B – mieszkanie o powierzchni 68,66 m2, cena wywoławcza wynosi 4 500 zł/m2 – wadium dla tego lokalu wynosi 15 500 zł,

 

  • Lokal C – mieszkanie o powierzchni 72,41 m2, cena wywoławcza wynosi 4 500 zł/m2 – wadium dla tego lokalu wynosi 16 300 zł,

 

  • Lokal D – mieszkanie o powierzchni 31,72 m2, cena wywoławcza wynosi 4 500 zł/m2 – wadium dla tego lokalu wynosi 7 150 zł.

 

Informacji na temat w/w lokali przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu, udziela dział eksploatacyjno – techniczny GSM, pok. nr 11 II p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu,  w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443 53 56 wew. 34.

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane  w zasobach GSM.
  2. Przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w terminie do dnia 11.08.2020 r. przelewem na konto Spółdzielni nr 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349.
  3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w dziale eksploatacyjno- technicznym przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 11 II p.
  4. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.
  5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.