Autor: <span>boleksy</span>

Ogloszenia

Ogłoszenie dotyczące garaży przy ul. Batalionów Chłopskich

OGŁOSZENIE

          Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu informuje niniejszym, że w chwili obecnej są jeszcze wolne miejsca na liście osób zainteresowanych budową 28 szt. garaży przy ul. Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu z jednoczesnym zawarciem umowy ze Spółdzielnią na dzierżawę terenu pod budowę garaży. Właścicielem gruntu nadal pozostaje Spółdzielnia, a miesięczna wysokość dzierżawy gruntu pod garaż to 55,00 zł. netto (67,65 brutto).

          Koszt budowy jednego garażu to 39 990,00 zł. brutto – kwota ta została określona w drodze przetargu przeprowadzonego przez Zarząd GSM na wyłonienie wykonawcy robót związanych z budową w/w garaży. Do tej kwoty zostaną doliczone również koszty już poniesione przez Spółdzielnię tj. wykonanie projektu plus wszelkie czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

          Mieszkańcy ZAB 3 zainteresowani niniejszą ofertą proszeni są o kontaktowanie się z Działem Eksploatacyjno – Technicznym GSM w celu złożenia stosownego oświadczenia. (dodatkowe informacje pod tel. 18 443 53 56 wew. 34).

Termin ważności przedmiotowej oferty do 31 sierpnia 2021 r. O wpisaniu na listę inwestorów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Ogloszenia

Konkurs na wybór Biegłego Rewidenta

O G Ł O S Z E N I E

 

  Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wybór Biegłego Rewidenta  do zbadania  Sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2021. Badaniem objęte będzie 5 jednostkowych bilansów samodzielnie bilansujących się Zespołów Administracji Budynków, oraz zbiorcze sprawozdanie finansowe GSM. Wszelkich informacji finansowych na temat Spółdzielni udziela Dział Finansowo Księgowy.

Oferty prosimy składać do dnia 03 września 2021 roku w biurze spółdzielni
na adres:

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Grodzka 30
33 – 300 Nowy Sącz

Prezes Zarządu GSM mgr inż. Jarosław Iwaniec

Czł. Zarządu Główny Księgowy  GSM mgr Krystyna Biela

Ogloszenia

Konkurs na stanowisko kierownika

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Zespołu Administracji Budynków Nr 3

Kandydaci składający oferty powinni spełniać następujące warunki:
  1. Wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne.
  2. Umiejętność kierowania zespołem pracowniczym.
  3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (najlepiej w spółdzielni mieszkaniowej).
  4. Znajomość specyfiki pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
  5. Dobra znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielczości mieszkaniowej oraz innych przepisów prawnych dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowych.
  6. Dobry stan zdrowia.
  7. Prawo jazdy kategorii B.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lipca 2021 roku do godziny 15.00 w Sekretariacie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul.Grodzka 30, pokój nr 16.
Ogloszenia

Lokale do wynajęcia – ZAB nr 1

Lokale do wynajęcia

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

AdresPowierzchnia
2ul. Królowej Jadwigi 31  50,00 m2
5ul. Nawojowska 3      276,00 m2

Więcej informacji w budynku administracji ZAB nr 1 ul. Konopnickiej 3, 33-300 Nowy Sącz lub pod numerem tel. 18 443 68 38.