Autor: <span>boleksy</span>

Ogloszenia

Lokal do wynajęcia os. Słoneczne, Stary Sącz

Lokal do wynajęcia

Do wynajęcia lokal mieszczący się na osiedlu Słoneczne za budynkiem Pawilonu, niedawno znajdowała się w tym miejscu piekarnia Harnaś.

Powierzchnia lokalu wynosi 34,00 m2. Wejście od strony bardzo ruchliwej drogi wewnętrznej.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na pytania udziela administracja ZAB nr 4 os. Słoneczne 9 (w budynku Pawilonu  handlowego), 33-340 Stary Sącz pod numerami
tel. 575 147 381 oraz 533 500 487.

Ogloszenia

Uwaga mieszkańcy

UWAGA MIESZKAŃCY

Grodzka Spółdzielnia informuje, że nie zleca do wykonania obcym wykonawcom prac wewnątrz budynków mieszkalnych jak np. wymiana drzwi wejściowych do mieszkań, czy też wymiana stolarki okiennej za które są zobowiązani zapłacić lokatorzy w oparciu o indywidualnie podpisywane umowy

W razie wątpliwości w tego typu sprawach prosimy o kontakt z pracownikami administracji, kontakt do naszych administracji.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz dokładne czytanie umów.

Przetargi

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2023 r. – I Etap

1. Roboty elektryczne
2. Roboty malarskie
3. Roboty drogowe
4. Remont pokrycia dachowego
5. Remont/Mycie i malowanie elewacji
6. Wymiana drzwi p.poż.

7. Wymiana stolarki PCV
8. Czyszczenie instalacji c.c.w.u.
9. Remont ogrodzenia
10. Prace projektowe

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.  

WYSOKOŚĆ WADIUM - I ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2023 R. 

LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-4ZAB-5A-O
1Roboty elektryczne3 000 zł3 000 zł---
2Roboty malarskie1 000 zł--4 000 zł
3Roboty drogowe3 000 zł---
4Remont pokrycia dachowego3 000 zł----
5Remont / Mycie i malowanie elewacji3 000 zł--4 000 zł1 000 zł
6Wymiana drzwi p.poż.1 000 zł----
7Wymiana stolarki PCV--1 000 zł--
8Czyszczenie instalacji c.c.w.u.-3 000 zł---
9Remont ogrodzenia----2 000 zł
10Prace projektowe1 000 zł----

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 19.04.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2023 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.