Autor: <span>boleksy</span>

Ogloszenia

Wielkie otwarcie nowego lokalu Drewutnia

Wielkie otwarcie lokalu Drewutnia

Drewutnia nowy lokal w Starym Sączu, w którym można zasmakować niesamowitej aktywności, jaką jest gra w bilard. Drewutnia jest największym w okolicy tego typu miejscem, oferuje nowoczesny wystrój oraz miła atmosferę.

Z okazji wielkiego otwarcia, które będzie miało miejsce już w sobotę 10.09.2022 przygotowane zostały specjalne promocje. Wynajem stołu w dzień otwarcia wyniesie 15 zł/h oraz promocja 2+1 przy zamawianiu trunków (przy trzech takiego samego rodzaju).

Serdecznie zapraszamy!
Drewutnia Bilard&Pub, Osiedle Słoneczne 9, 33-340 Stary Sącz

 

Ogloszenia

UWAGA – Oszuści podszywają się pod Spółdzielnię

UWAGA - Oszuści podszywają się pod Spółdzielnię

Szanowni Mieszkańcy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
na osiedlach spółdzielczych w ostatnim czasie pojawili się oszuści.

Rzekomo w imieniu spółdzielni, pod przykrywką sprawdzania szczelności instalacji gazowych namawiają mieszkańców na instalację czujników i podobnych urządzeń. Informujemy, że Zarząd Spółdzielni w żadnym zakresie nie współpracuje z tymi osobami, nie są to też pracownicy naszej Spółdzielni. Apelujemy do wszystkich mieszkańców o ostrożność i zawsze gdy mają Państwo wątpliwości czy dana osoba jest pracownikiem Spółdzielni prosimy o kontakt z kierownikiem lub technikami odpowiedniej administracji.

Kontakt do każdej administracji znajduje się w gablocie na klatkach schodowych oraz na stronie internetowej zakładka Kontakt

.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Ogloszenia

AKTUALIZACJA – przetarg na roboty remontowe w zasobach GSM…

O g ł o s z e n i e 

AKTUALIZACJA warunków przetargu

Aktualizacja warunków przetargu – przedmiar robót drogowych. Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że aktualizacji uległ przedmiar robót drogowych. Oferentów prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją, plik dostępny do poprania poniżej.

 

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na roboty remontowe w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2022r. – III Etap. 

  1. Remont pokrycia dachowego
  2. Roboty drogowe

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium.

 WYSOKOŚĆ WADIUM – III ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE W 2022 R.

Lp

Rodzaj robótZAB-1ZAB-3
1Remont pokrycia dachowego3 500,00 zł
2Roboty drogowe8 000,00 zł

 Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.


Oferty należy składać do dnia 17.06.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.