WYNIKI PRZETARGU NA PIELĘGNACJĘ ZIELENI I UTRZYMANIE OSIEDLA W OKRESIE ZIMOWYM W ZASOBACH GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZAB-1 - MatPark Sp. z o.o.

ZAB-2 i 4 - MatPark Sp. z o.o.

ZAB-3 - MatPark Sp. z o.o.

ZAB-5 - PreZero Małopolska Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.