Kategoria: <span>Przetargi</span>

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg…

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.

– > W Y N I K I < –

 1. Remont zadaszeń wymiennikowni
 2. Remont budynków świetlicy – UNIEWAŻNIONY
 3. Malowanie elewacji – blachy na ścianach szczytowych
 4. Remont elewacji – wzmocnienie płyt warstwowych

 W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

 

WYSOKOŚĆ WADIUM –  PRZETARG OFERTOWY NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI

LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Remont zadaszeń wymiennikowni – – – –1 000 zł
2Remont budynków świetlicy5 000 zł – – – –
3Malowanie elewacji – blachy na ścianach szczytowych2 000 zł – –
4Remont elewacji – wzmocnienie płyt warstwowych –3 000 zł – –

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:
lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

 Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

 Oferty należy składać do dnia 24.06.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2020 r. o godz. 1000.

 INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19  MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL
W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH
Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

 W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

ZARZĄD GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NAWIĄZANIU DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19 INFORMUJE, ŻE W PRZYPADKU TRUDNOŚCI W UZYSKANIU DOKUMENTACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W SIWZ (NP.: ZAŚWIADCZENIA Z US, ZUS, ITP.), DOPUSZCZA WARUNKOWO PRZYJMOWANIE OFERT Z PISEMNYMI (PODPISANYMI) OŚWIADCZENIAMI O NIEZALEGANIU W PŁATNOŚCIACH ORAZ UZUPEŁNIENIU BRAKUJĄCEJ DOKUMENTACJI W PRZYPADKU WYBORU DANEGO OFERENTA (WARUNEK KONIECZNY).

 

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – 2020

 

ROBOTY DROGOWE – PIAST
ZAB 1 – Oferta nr 5 – Zakład Bud.-Drogowy BUD-DROG Zdzisław Haraf

WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

MALOWANIE ELEWACJI – blachy na ścianach szczytowych – UNIEWAŻNIONY

WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO – NIEROZSTRZYGNIĘTY-brak dwóch ważnych ofert

REMONT ZADASZEŃ NAD WYNIENNIKOWNIAMI – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

REMONT ELEWACJI – wzmocnienie płyt warstwowych – UNIEWAŻNIONY

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

 

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.

– > W Y N I K I < –


Oferenci, którzy są zainteresowani nagraniem z odczytu cen, proszeni są o przesłanie wiadomości email z prośbą o udostępnienie nagrania na adres: dt@grodzkasm.pl

 1. Roboty drogowe PIAST
 2. Wykonanie systemu klimatyzacji – bud. Konopnickiej 3
 3. Malowanie elewacji – blachy na ścianach szczytowych
 4. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego
 5. Remont zadaszeń wymiennikowni
 6. Remont elewacji – wzmocnienie płyt warstwowych

 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

 

WYSOKOŚĆ WADIUM – PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2020 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty drogowe PIAST5 000 zł
2Wykonanie systemu klimatyzacji – bud. Konopnickiej 31 000 zł
3Malowanie elewacji – blachy na ścianach szczytowych2 000 zł
4Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego1 000 zł
5Remont zadaszeń wymiennikowni1 000 zł
6Remont  elewcji – wzmocnienie płyt warstwowych2 000 zł

  

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

 

 Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

 Oferty należy składać do dnia 03.06.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. o godz. 1000.

 INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19 ORAZ ZAKAZEM WSZELKICH ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, CZY ZEBRAŃ POWYŻEJ 2 OSÓB, OTWARCIE OFERT ZOSTANIE ZREALIZOWANE W TRYBIE NIEJAWNYM.

 W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

 

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – II ETAP – 2020

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

 

 

ROBOTY DROGOWE – PIAST
– UNIEWAŻNIONY

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI
– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

REMONT ELEWACJI
ZAB 1 – Oferta nr 7 – F.H.U.P. Bogusław Janur

WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO
– UNIEWAŻNIONY

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

O terminach podpisania umów będziemy Państwa informować. Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r. II Etap

– > W Y N I K I < –

 


Oferenci, którzy są zainteresowani nagraniem z odczytu cen, proszeni są o przesłanie wiadomości email z prośbą o udostępnienie nagrania na adres: dt@grodzkasm.pl

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe
i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.

 1. Roboty drogowe – PIAST
 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych
 3. Wykonanie systemu klimatyzacji – Konopnickiej 3
 4. Remont elewacji
 5. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium:

WYSOKOŚĆ WADIUM – II ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2020 R.
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Roboty drogowe – PIAST5 000 zł –
2Sprzedaż Lokali Mieszkalnych30 000 zł
3Wykonanie systemu klimatyzacji – Konopnickiej 31 000 zł
4Remont elewacji1 000 zł –
5Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego –1 000 zł – –

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:


lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 .

Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 29.04.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 1000.

 INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19 ORAZ ZAKAZEM WSZELKICH ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, CZY ZEBRAŃ POWYŻEJ 2 OSÓB, OTWARCIE OFERT ZOSTANIE ZREALIZOWANE W TRYBIE NIEJAWNYM.

 W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI
W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.