Blog

Blog

Ogloszenia

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – I ETAP – 2022

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ZAB 2 – Zakład Elektroinstalacyjny Michał Obrzut

ZAB 3 – Zakład Elektroinstalacyjny Michał Obrzut

 

ROBOTY BUDOWLANE

ZAB 4 – Zakład Remontowo-Budowlany Kazimierz Obrzut

ZAB 5 – Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Jurczak

 

ROBOTY MALARSKIE

ZAB 1 – UNIEWAŻNIONY

ZAB 2 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba

ZAB 3 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba

ZAB 5 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba

 

ROBOTY DROGOWE

ZAB 1 – UNIEWAŻNIONY

ZAB 4 – KES PLUS Stanisław Kukulak

 

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO – UNIEWAŻNIONY

BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

MYCIE I MALOWANIE ELEWACJI – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

WYMIANA DRZWI P.POŻ.

ZAB 4 – Zakład Remontowo-Budowlany Kazimierz Obrzut

 

WYMIANA DOMOFONÓW

ZAB 3 – HATVID Tadeusz Hodurski

 

WYMIANA STOLARKI PCV – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

PIELĘGNACJA ZIELENI I UTRZYMANIE OSIEDLI W OKRESIE ZIMOWYM– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

 

Ogloszenia

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej…

Ogłoszenie

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 15 w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 3 w Nowym Sączu. W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości 2 000 zł. Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji o zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 3. Oferty należy składać do dnia 11.04.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Ogloszenia

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU

 

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w drodze przetargu na remont elewacji budynków w Zespole Administracji Budynków Nr 5 została wybrana oferta Firmy Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej Bogusław Janur. O terminie podpisania umowy poinformujemy wybranego Oferenta telefonicznie lub pisemnie. Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Ogloszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej…

O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2022 r. – I Etap

1. Roboty elektryczne
2. Roboty budowlane
3. Roboty malarskie
4. Roboty drogowe
5. Remont pokrycia dachowego
6. Budowa garaży blaszanych

7. Mycie i malowanie elewacji
8. Wymiana drzwi p.poż.
9. Wymiana domofonów
10. Wymiana stolarki PCV
11. Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM - I ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2022 R.

 

Lp.Rodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5A-O
1Roboty elektryczne-3 000 zł5 000 zł---
2Roboty budowlane---1 500 zł3 000 zł-
3Roboty malarskie3 500 zł3 500 zł4 500 zł-4 000 zł-
4Roboty drogowe3 000 zł--3 000 zł--
5Remont pokrycia dachowego--5 000 zł---
6Budowa garaży blaszanych--2 000 zł---
7Mycie i malowanie elewacji5 000 zł---2 000 zł1 000 zł
8Wymiana drzwi p.poż.---3 500 zł--
9Wymiana domofonów--3 000 zł---
10Wymiana stolarki PCV----1 000 zł-
11Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym-3 000 zł--3 000 zł-

 

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.plSzczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

Oferty należy składać do dnia 18.03.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2022 r.
o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

 

Ogloszenia

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kochanowskiego 34…

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kochanowskiego 34 w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 2 w Nowym Sączu.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości 2 000 zł. Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.
Szczegółowych informacji o zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 2.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać:

 

Oferty należy składać do dnia 15.03.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2022 r. o godz. 1000.
W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.