Blog

Blog

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – 2020 – ( III postępowanie )

PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE W ZAB NR 1
UNIEWAŻNIONY

CAŁOROCZNA OBSŁUGA WRAZ Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI DWÓCH KOTŁOWNI GAZOWYCH W ZAB NR 2
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Ogloszenia

ŚWIETLICA MARZEŃ W NOWYM SĄCZU

ŚWIETLICA MARZEŃ W NOWYM SĄCZU

Rusza rekrutacja do projektu "Świetlica marzeń w Nowym Sączu"

Wejdź na stronę www.f-rr.org i wypełnij formularz zgłoszeniowy

http://f-rr.org/formularz-swietlice-nowy-sacz/

W dniu 7 grudnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Świetlica marzeń w Nowym Sączu".  Świetlice będą funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie miasta Nowego Sącza.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice. Na chętnych czekają dwie placówki zlokalizowane w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46A oraz Królowej Jadwigi 29A. Obie placówki są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla uczestników projektu przewidziano wiele ciekawych aktywności, szkoleń, warsztatów rozwijających zainteresowania, ponadto wyjazdy wakacyjne i przekąskę każdego dnia.

1.    Projekt pn. „Świetlica marzeń w Nowym Sączu", realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Usługi społeczne  i zdrowotne w regionie, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty

Nazwa
Regulamin organizacyjny PWD NS
1 9 downloads
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
1 7 downloads
Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy
1 4 downloads
Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu
1 3 downloads
Załącznik nr 3 umowa
1 3 downloads
Załącznik nr 4a deklaracja uczestnictwa dziecka
1 2 downloads
Załącznik nr 4b deklaracja uczestnictwa rodzica
1 2 downloads
Załącznik nr 5 ankieta dotycząca alergii
1 2 downloads
Załącznik nr 6 upoważnienie do odbioru dziecka
1 3 downloads

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

  Projekt pn. „Świetlica marzeń w Nowym Sączu”, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Usługi społeczne  i zdrowotne w regionie, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Przetargi

  Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg…

  Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r. – III postępowanie.

  >> WYNIKI <<

  1. Przebudowa dwóch lokali użytkowych na cztery lokale mieszkalne w ZAB Nr 1
  2. Całoroczna obsługa wraz z przeglądami technicznymi dwóch kotłowni gazowych w ZAB Nr 2

  W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

   

  WYSOKOŚĆ WADIUM –  PRZETARG OFERTOWY NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI
  LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
  1Przebudowa dwóch lokali użytkowych na cztery lokale mieszkalne 10 000 zł – – –
  2Całoroczna obsługa wraz z przeglądami technicznymi dwóch kotłowni gazowych500 zł – –

   Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

  lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500

   Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

   Oferty należy składać do dnia 01.12.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2020 r. o godz. 1000.

   INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19  MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH
  Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

   W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

   Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

  Bez kategorii

  Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

  WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – 2020 – ( II postępowanie )

  PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE W ZAB NR 1
  NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

  CAŁOROCZNA OBSŁUGA WRAZ Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI DWÓCH KOTŁOWNI GAZOWYCH W ZAB NR 2
  NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

  BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SAMOTNEJ W ZAB NR 3
  BUD-DROG, Zdzisław Haraf, ul. B. Prusa 24a, 33-300 Nowy Sącz

  Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

  Ogloszenia

  OSTRZEŻENIE EPIDEMICZNE

  OSTRZEŻENIE EPIDEMICZNE

  SZANOWNI MIESZKAŃCY

  W trosce o Wasze zdrowie i życie prosimy o stosowanie wszelkich środków ostrożności propagowanych przez publiczne media w oparciu o obowiązujące przepisy.

  W szczególności prosimy – sumiennie ma być wypełniany obowiązek zakrywania ust i nosa (np. maski, przyłbice):

  • w klatkach schodowych i wiatrołapach,

  • pomieszczeniach piwnicznych,

  • windach, innych miejscach wspólnego użytku,

  • terenach wokół budynków.

  Obowiązek wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z dnia 09.10.2020r., poz. 1758), brak wypełnienia obowiązku może skutkować karą nałożoną przez funkcjonariuszy państwowych np.:

  mandat karny do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł.

  Budynki wielomieszkaniowe (tzw. bloki) i tereny wokół są wysoce niebezpieczne pod względem epidemicznym. Miejsca szczególnie niebezpieczne to WINDY. Jeżeli nie musicie Państwo ich używać, to korzystajcie z wielokrotnie bezpieczniejszych klatek schodowych.

           Uwaga:

  Średnie zaludnienie w Polsce wynosi 124 osoby na  km2, w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest ok. 200  razy większe, podobnie może być z ryzykiem zakażenia i choroby.

  Prosimy o największą możliwą ostrożność.