Blog

Blog

Przetargi

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach GSM…

O g ł o s z e n i e

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2022 r. – II Etap

  1. Roboty malarskie
  2. Roboty drogowe
  3. Remont pokrycia dachowego
  4. Budowa garaży blaszanych
  5. Mycie i malowanie elewacji
  6. Wymiana stolarki PCV
  7. Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

 WYSOKOŚĆ WADIUM – II ETAP PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W 2022 R.

 

LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-5A-O
1Roboty malarskie3 500 zł
2Roboty drogowe3 000 zł
3Remont pokrycia dachowego3 500 zł5 000 zł
4Budowa garaży blaszanych2 000 zł
5Mycie i malowanie elewacji5 000 zł2 000 zł1 000 zł
6Wymiana stolarki PCV1 000 zł
7Pielęgnacja zieleni i utrzymanie osiedli w okresie zimowym3 000 zł

 

Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.


Oferty należy składać do dnia 13.05.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 r. o godz. 1000. W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo  swobodnego wyboru wykonawcy.

 Ogloszenia

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – I ETAP – 2022

WYKAZ WYBRANYCH OFERENTÓW:

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ZAB 2 – Zakład Elektroinstalacyjny Michał Obrzut

ZAB 3 – Zakład Elektroinstalacyjny Michał Obrzut

 

ROBOTY BUDOWLANE

ZAB 4 – Zakład Remontowo-Budowlany Kazimierz Obrzut

ZAB 5 – Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Jurczak

 

ROBOTY MALARSKIE

ZAB 1 – UNIEWAŻNIONY

ZAB 2 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba

ZAB 3 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba

ZAB 5 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Poręba

 

ROBOTY DROGOWE

ZAB 1 – UNIEWAŻNIONY

ZAB 4 – KES PLUS Stanisław Kukulak

 

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO – UNIEWAŻNIONY

BUDOWA GARAŻY BLASZANYCH – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

MYCIE I MALOWANIE ELEWACJI – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

WYMIANA DRZWI P.POŻ.

ZAB 4 – Zakład Remontowo-Budowlany Kazimierz Obrzut

 

WYMIANA DOMOFONÓW

ZAB 3 – HATVID Tadeusz Hodurski

 

WYMIANA STOLARKI PCV – NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak ofert

PIELĘGNACJA ZIELENI I UTRZYMANIE OSIEDLI W OKRESIE ZIMOWYM– NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

 

Ogloszenia

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej…

Ogłoszenie

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 15 w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w obrębie Zespołu Administracji Budynków Nr 3 w Nowym Sączu. W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacone wadium w wysokości 2 000 zł. Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 - 1500 lub pobrać ze strony Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.grodzkasm.pl.

Szczegółowych informacji o zakresie objętym przetargiem udziela Zespół Administracji Budynków Nr 3. Oferty należy składać do dnia 11.04.2022 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022 r. o godz. 1000.

W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.