Blog

Blog

Bez kategorii

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – 2020 – ( II postępowanie )

PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE W ZAB NR 1
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

CAŁOROCZNA OBSŁUGA WRAZ Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI DWÓCH KOTŁOWNI GAZOWYCH W ZAB NR 2
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SAMOTNEJ W ZAB NR 3
BUD-DROG, Zdzisław Haraf, ul. B. Prusa 24a, 33-300 Nowy Sącz

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.

Ogloszenia

OSTRZEŻENIE EPIDEMICZNE

OSTRZEŻENIE EPIDEMICZNE

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W trosce o Wasze zdrowie i życie prosimy o stosowanie wszelkich środków ostrożności propagowanych przez publiczne media w oparciu o obowiązujące przepisy.

W szczególności prosimy – sumiennie ma być wypełniany obowiązek zakrywania ust i nosa (np. maski, przyłbice):

 • w klatkach schodowych i wiatrołapach,

 • pomieszczeniach piwnicznych,

 • windach, innych miejscach wspólnego użytku,

 • terenach wokół budynków.

Obowiązek wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z dnia 09.10.2020r., poz. 1758), brak wypełnienia obowiązku może skutkować karą nałożoną przez funkcjonariuszy państwowych np.:

mandat karny do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł.

Budynki wielomieszkaniowe (tzw. bloki) i tereny wokół są wysoce niebezpieczne pod względem epidemicznym. Miejsca szczególnie niebezpieczne to WINDY. Jeżeli nie musicie Państwo ich używać, to korzystajcie z wielokrotnie bezpieczniejszych klatek schodowych.

         Uwaga:

Średnie zaludnienie w Polsce wynosi 124 osoby na  km2, w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest ok. 200  razy większe, podobnie może być z ryzykiem zakażenia i choroby.

Prosimy o największą możliwą ostrożność.

 

 

Ogloszenia

Przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu informuje, że w dniu 03.11.2020 roku, o godz. 10-tej w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, przy ul. Grodzkiej 30, sala nr 3, odbędzie się przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności do:

 • lokalu mieszkalnego, niezamieszkałego, (wolnego) położonego w Nowym Sączu, przy ul. I Brygady 12/31 na parterze. Lokal o powierzchni 47,72 m2 przeznaczony jest do remontu. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Cena wywoławcza: 193 080,- zł wysokość wadium: 9 700,- zł,

Informacji na temat w/w lokalu udziela Biuro Zarządu GSM, pok. nr 9 I p. przy ul. Grodzkiej 30, w Nowym Sączu, w godz. od 7-ej do 15-tej, tel. (0-18) 443-53-56 wew. 31.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby zameldowane na pobyt stały w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również inne osoby niezameldowane w zasobach GSM.

 2. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 02.11.2020 roku na rachunek bankowy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej o numerze 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349, lub przedłożyć bankowy dowód wpłaty wadium przed rozpoczęciem przetargu.

 3. Regulamin przetargu i projekt umowy są do wglądu w Biurze Zarządu przy ul. Grodzkiej 30 pok. nr 9 I p.

 4. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy poprzetargowej bezpośrednio po zakończeniu przetargu. Uchylenie się od tego obowiązku powoduje utratę wadium.

 5. Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty umowy notarialnej i wieczysto-księgowego ustanowienia prawa odrębnej własności.

 6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

W celu oględzin w/w lokalu mieszkalnego należy się kontaktować z ZAB Nr 5 przy ul. I Brygady 6, w Nowym Sączu.

Ogloszenia

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg…

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r. – II postępowanie

>> WYNIKI <<

 1. Przebudowa dwóch lokali użytkowych na cztery lokale mieszkalne w ZAB Nr 1
 2. Całoroczna obsługa wraz z przeglądami technicznymi dwóch kotłowni gazowych w ZAB Nr 2
 3. Budowa miejsc postojowych przy ul. Samotnej w ZAB Nr 3

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę ściśle wg założeń szczegółowych do przetargu, zawierającą wymagane dokumenty oraz wpłacane wadium.

WYSOKOŚĆ WADIUM –  PRZETARG OFERTOWY NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI
LpRodzaj robótZAB-1ZAB-2ZAB-3ZAB-4ZAB-5
1Przebudowa dwóch lokali użytkowych na cztery lokale mieszkalne 10 000 zł – – –
2Całoroczna obsługa wraz z przeglądami technicznymi dwóch kotłowni gazowych500 zł – –
3Budowa miejsc postojowych przy ul. Samotnej5 000 zł – –

 Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można pobrać:

lub odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p. codziennie w godz. od 700 – 1500

 Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają poszczególne Zespoły Administracji Budynków.

 Oferty należy składać do dnia 26.10.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2020 r. o godz. 1000.

 INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19  MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH
Z PANDEMIĄ CORONAVIRUS COVID-19.

 W przetargu nie mogą uczestniczyć Firmy, które w przeszłości nie wywiązały się ze zobowiązań wobec Spółdzielni oraz takie, które są lub były z nią w sporze sądowym.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Ogloszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni…

WYNIKI PRZETARGU NA ROBOTY I USŁUGI W GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM SĄCZU – 2020

PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE W ZAB NR 1
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

CAŁOROCZNA OBSŁUGA WRAZ Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI DWÓCH KOTŁOWNI GAZOWYCH W ZAB NR 2
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SAMOTNEJ W ZAB NR 3
NIEROZSTRZYGNIĘTY – brak dwóch ważnych ofert

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach organizowanych przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu.