Category: <span>Bilans</span>

Wyciąg ze sprawozdania Zarządu za 2014 rok.

Pełne sprawozdanie Zarządu jest dostępne do wglądu w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączy, przy ul. Grodzkiej 30. Ze względów prawnych nie można publikować pełnego sprawozdania, między innymi ze względu na ochronę danych w nim zawartych