ŚWIETLICA MARZEŃ W NOWYM SĄCZU

Rusza rekrutacja do projektu "Świetlica marzeń w Nowym Sączu"

Wejdź na stronę www.f-rr.org i wypełnij formularz zgłoszeniowy

http://f-rr.org/formularz-swietlice-nowy-sacz/

W dniu 7 grudnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Świetlica marzeń w Nowym Sączu".  Świetlice będą funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie miasta Nowego Sącza.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice. Na chętnych czekają dwie placówki zlokalizowane w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46A oraz Królowej Jadwigi 29A. Obie placówki są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla uczestników projektu przewidziano wiele ciekawych aktywności, szkoleń, warsztatów rozwijających zainteresowania, ponadto wyjazdy wakacyjne i przekąskę każdego dnia.

1.    Projekt pn. „Świetlica marzeń w Nowym Sączu", realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Usługi społeczne  i zdrowotne w regionie, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty

Nazwa
Regulamin organizacyjny PWD NS
1 11 downloads
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
1 9 downloads
Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy
1 5 downloads
Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu
1 5 downloads
Załącznik nr 3 umowa
1 5 downloads
Załącznik nr 4a deklaracja uczestnictwa dziecka
1 4 downloads
Załącznik nr 4b deklaracja uczestnictwa rodzica
1 3 downloads
Załącznik nr 5 ankieta dotycząca alergii
1 4 downloads
Załącznik nr 6 upoważnienie do odbioru dziecka
1 4 downloads

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

    Projekt pn. „Świetlica marzeń w Nowym Sączu”, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Usługi społeczne  i zdrowotne w regionie, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.