Ogloszenia

Ogłoszenia

Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu i Starym Sączu w 2020 r. I Etap
Lokal do wynajęcia
Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej GSM wrzesień 2019 r.
Przetarg na usługę związaną z zaprojektowaniem 22 garaży w zasobach ZAB Nr 3 GSM przy ul. Bat. Chłopskich
Pismo do Zarządu Spółki Sadeckie Wodociągi – Odpowiedz
Nowo wyremontowany dojazd od ul.Lwowskiej na osiedle Gołąbkowice
Lista kandydatów zgłoszonych na członka Rady Nadzorczej GSM kadencja 2019-2022.
Konkurs na wybór Biegłego Rewidenta do zbadania Sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2019.
Walne Zgromadzenie – wybory do Rady Nadzorczej GSM 2019
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu – 2019