Ogloszenia

Ogłoszenia

Unieważnienie przetargu na przebudowę lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Kunegundy 34
Lokal do wynajęcia – ul.Westerplatte 23
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r. – I Etap
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2020 – ( III postępowanie )
ŚWIETLICA MARZEŃ W NOWYM SĄCZU
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r. – III postępowanie
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2020 – ( II postępowanie )
OSTRZEŻENIE EPIDEMICZNE
Przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r. – II postępowanie
1 2 4