Ogloszenia

Ogłoszenia

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r. – III postępowanie
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2020 – ( II postępowanie )
OSTRZEŻENIE EPIDEMICZNE
Przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r. – II postępowanie
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2020
Informacja dotycząca zmiany stawki za śmieci
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty związane z remontem budynku przy ul. Klasztornej 46A mieszczącym się  w Zespole Administracji Budynków Nr 1
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.
Lokal do wynajęcia
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty związane z remontem budynku przy ul. Klasztornej 46A mieszczącym się  w Zespole Administracji Budynków Nr 1
1 2 3