Ogloszenia

Ogłoszenia

Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2020
Zarząd GSM ogłasza przetarg na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych, które powstaną z przebudowy dwóch lokali użytkowych/usługowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kunegundy 34, w Nowym Sączu.
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach GSM w Nowym Sączu w 2020 r.
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2020
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r.
Walne Zgromadzenie Członków GSM 2020 informacja
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu – II Etap – 2020
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w 2020 r. II Etap
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu – 1 Etap – 2020
Lokal do wynajęcia
Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej GSM wrzesień 2019 r.