Ogloszenia

Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko kierownika
Lokale do wynajęcia – ZAB nr 1
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r. – III Etap
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2021 – ( II Etap)
Sądeczanin Roku
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r. – II Etap
Lokale do wynajęcia – Konopnickiej 3
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2021 – ( I Etap)
Unieważnienie przetargu na przebudowę lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Kunegundy 34
Lokal do wynajęcia – ul.Westerplatte 23
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r. – I Etap
1 4 5