Ogloszenia

Ogłoszenia

Przetarg na roboty dotyczące remontu elewacji ZAB Nr 5
Przetarg na roboty drogowe ZAB4
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r.
Nowe okładki do książeczek mieszkaniowych
Ogłoszenie dotyczące garaży przy ul. Batalionów Chłopskich
Konkurs na wybór Biegłego Rewidenta
Konkurs na stanowisko kierownika
Lokale do wynajęcia – ZAB nr 1
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r. – III Etap
Wyniki przetargu na roboty i usługi w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 2021 – ( II Etap)
Sądeczanin Roku
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r. – II Etap
1 4 5