Ogloszenia

Ogłoszenia

Nowy Biuletyn za rok 2023
Przetarg na roboty związane z remontem pokrycia dachowego.
przetarg na roboty remontowe – ETAP II
Wyniki przetargu na roboty remontowe – I etap
Aktualizacja ogłoszenia – I Etap
Przetarg na roboty remontowe i usługi w zasobach GSM w 2024 r. – I Etap
AKTUALIZACJA – Przetarg na zakup i dostawę serwera bazodanowego.
Wyniki przetargu na pielęgnację zieleni i utrzymanie osiedla w okresie zimowym
1 7 8 9 11